Informacje prawne

Sieć sklepów Odido / Makro 

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 186, 02-486 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy KRS 0000047354. 
Kapitał zakładowy: 257 068 680, 00 zł

Kapitał wpłacony: 257 068 680, 00 zł

REGON: 012775559, NIP: 522-000-28-60

Nr rejestrowy BDO: 000008316

MAKRO posiada status dużego przedsiębiorcy.