Ubiegłoroczne laureatki plebiscytu Handel Jest Kobietą 2018 – Pani Wiesława Nowicka, Pani Katarzyna Boratyn oraz Pani Monika Grabarz-Czuluk, prowadzące sklepy Odido, wzięły udziału w tegorocznej edycji projektu. Każda z laureatek wskazała 2 inicjatywy wspierające lokalną społeczność, spośród których jedna z każdego regionu uzyska wsparcie finansowe od MAKRO Cash and Carry.

Wśród inicjatyw znalazły się:

  • dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Stowarzyszenia Krzyś Byś Kolorowo Żył
  • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne podopiecznych Stowarzyszenia Pomocna Dłoń
  • dofinansowanie operacji Mai, która urodziła się z Zespołem Goldenhara
  • wsparcie Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
  • pokrycie kosztów zakupu sprzętu potrzebnego do rehabilitacji Dominika, który przeszedł operację usunięcia guza okolic szyszynki
  • dofinansowanie zakupu leku Ibrutinib dla Aleksandry, walczącej z białaczką limfatyczną

W grudniu towarzyszyliśmy bohaterkom plebiscytu Handel Jest Kobietą podczas wręczenia darowizn wspierających lokalne, charytatywne inicjatywy. Zwycięskie inicjatywy zostały wybrane w drodze głosowania, do którego upoważnieni byli klienci sklepów Odido, prowadzonych przez uczestniczki programu.